เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเลือก : บริษัท เอกภิวัฒน์สมาร์ทไลฟ์ จำกัด

      บริษัท เอกภิวัฒน์สมาร์ทไลฟ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของนักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีประสบการณ์ในสายงานบริหารองค์กร ด้านการจัดการระบบบริหารบุคคลและการฝึกอบรมบุคลากร การคำนวณจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์และปรับปรุงองค์กร และมีนักบัญชีผู้มีประสบการณ์การลงบันทึกบัญชี การออกรายงานการเงิน การออกและยื่นงบการเงิน การยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี.

      บริษัท เอกภิวัฒน์สมาร์ทไลฟ์ จำกัด ให้บริการครบวงจรในงานบริหารบุคคลและงานบัญชี การจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายภาษี การยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ และมีประสบการณ์ทำงานสายตรงมากว่า ยี่สิบปี ให้ความมั่นใจต่อผลงานที่มอบให้ลูกค้าได้.

บริการของเรา


18 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 264 ครั้ง

Engine by shopup.com