งานที่ปรึกษา

           


งานบริการที่ปรึกษา

 

1.ให้คำปรึกษา ด้านการปรับปรุงองค์กร การจัดทำผังองค์กร การจัดทำใบพรรณนางาน การวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดทำเอกสารการประเมินผล และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

2.ให้คำปรึกษาการทำบัญชี การบันทึกบัญชี การวางแผนภาษี การปิดงบการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 


18 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 466 ครั้ง

Engine by shopup.com